Teleslynge

Et teleslyngeanlæg er uundværligt for hørehæmmede. Med et korrekt installeret teleslynge, kan de hørehæmmede pludselig høre, hvad der bliver sagt, selv i støjende omgivelser.

Et teleslyngeanlæg behøver ikke nødvendigvis, at blive installeret sammen med højttalere, hvis dette ikke er nødvendigt. Dermed gør det installationen væsentligt billigere, og da en teleslyngeinstallation i udgangspunktet er en ret simpel installation, kan det gøres forholdsvis billigt. 

Ifølge BR bygningsrelementet DS/EN60118/4 stilles der krav om, at der i alle større forsamligslokaler er installeret et telelsyngeanlæg. Ligeledes er der specielle retningslinier for teleslynge installeret i de danske folkekirker. Med en teleslyngeinstallation leveret af Sound-Tek, kan I være sikre på at disse retningslinier bliver overholdt. Ligeledes vil der ved teleslyngeinstallationens afslutning, blive udført en målerapport, der fungerer som garanti for et korrekt installeret teleslyngeanlæg.   

Spørgsmål..?

Hvad er Teleslynge

Teleslynge er et system der gør det muligt for hørehæmmede at høre på lige vilkår med almindeligt hørende. De fleste høreapparater er udstyret med en såkaldt "T" funktion (Telespole) som gør dem i stand til at opfange et teleslyngesignal. 

Et teleslyngesignal er et lydsignal som genereres af et magnetfelt. Dette magnetfelt opstår ved hjælp af en slynge, også kaldet loop'en. Loop'en er som oftest en lednng der er trukket rund ved væggen i et givent rum. Når man befinder sig inden for loop'en kan høreapparatet opfange teleslyngesignalet og den hørehæmmede kan få serveret et helt klart lydsignal direkte ind i ørerne, ligegyldigt om der er støj eller f.eks. dårlig akustik i rummet.